Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu

Menu

Ostatnia informacja


29 lipiec 2019

„Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy” realizowane w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w Nowym Targu.

Wyjazdy OSP w 2019 roku
Stan na 11.03.2019
 
Pożar 5
Miejscowe zagrożenie 17
Ćwiczenia 0
Alarm falszywy 5
Zabezpieczenie 3
Razem
30
Jednostka Operacyjno-Techniczna

Uchwałą nr 3/2017 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu z dnia 17.02.2017 r. w sprawie powołania Jednostki Operacyjno - Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu oraz nadania i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarząd uchwala co następuje:

Regulamin Jednostki Operacyjno - Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu z dnia 17.02.2017 r.

Projekt graficzny Ostre Reklamy - Michał Adamowski | Wykonanie U Ciwersa - strony internetowe Nowy Targ