Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu

Menu

Ostatnia informacja


2 lipiec 2020

W czwartek (02.07.2020) wyjeżdżaliśmy trzykrotnie: ➡ os. Zadział - powalone drzewo ➡ ul. Kowaniec - przepust drogowy ➡ ul. Klikuszówka - udrożnienie koryta

Wyjazdy OSP w 2019 roku
Stan na 11.03.2019
 
Pożar 5
Miejscowe zagrożenie 17
Ćwiczenia 0
Alarm falszywy 5
Zabezpieczenie 3
Razem
30
Jednostka Operacyjno-Techniczna

Uchwałą nr 3/2017 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu z dnia 17.02.2017 r. w sprawie powołania Jednostki Operacyjno - Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu oraz nadania i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarząd uchwala co następuje:

Regulamin Jednostki Operacyjno - Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu z dnia 17.02.2017 r.

Projekt graficzny Ostre Reklamy - Michał Adamowski | Wykonanie U Ciwersa - strony internetowe Nowy Targ