Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu

Menu

Ostatnia informacja


29 czerwiec 2020

os. Robów - powalone drzewo

Wyjazdy OSP w 2019 roku
Stan na 11.03.2019
 
Pożar 5
Miejscowe zagrożenie 17
Ćwiczenia 0
Alarm falszywy 5
Zabezpieczenie 3
Razem
30
System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych

System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

 

Szkolenie ratowników OSP część I 

LP Temat wykładu
1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych
2. Służba wewnętrzna. Musztra
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
4. Drabiny pożarnicze
5.

Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany

6. Proces spalania, a pożar
7. Zadania strażaków w zastępie
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej
9.

Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych

10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
11.

Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia

12. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

   

Szkolenie ratowników OSP część II

LPTemat wykładu
1.Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
2.Rozwój pożaru oraz film przedstawiający jego rozwój
3.Taktyka gaszenia pożarów
4.Sprzęt ochrony dróg oddechowych
5.

Ratowniczy sprzęt mechaniczny

6.Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP
w czasie działań chemiczno - ekologicznych
7.Elementy pierwszej pomocy
Instrukcja zakładania aparatu powietrznego
Kompleksowe badanie aparatu powietrznego - SGSP

 

Szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

LP
Temat wykładu
1. Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny
2. Budowa pojazdów samochodowych
3.

Hydrauliczne urządzenia ratownicze

4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach
5.

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

 

Szkolenie dowódców OSP  

LP
Temat wykładu
1.Organizacja ochrony przeciwpożarowej
2.Kierowanie działaniami gaśniczymi
3.Działania gaśnicze
4.Działania ratownictwa na drodze
5.Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
6.Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
7.Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
8.Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP (JOT OSP)

 

Szkolenie strażaków ratowników osp z zakresu działań przeciwpowodziowych

LPTemat wykładu
1.Czynności członka załogi łodzi ratowniczej
2.Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią
3.Działania ratownicze i zabezpieczające
4.Działania ratownicze na lodzie
5.Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii
Zasady prowadzenia działań przeciwpowodziowych - Jacek Smyczyński SA PSP Kraków
Zasady prowadzenia działań podczas wystapienia trab powietrznych, huraganów i obfitych oradów deszczu - Jacek Smyczyński SA PSP Kraków
Ulotka - W obliczu powodzi
Sprzęt do usuwania substancji ropopochodnych na ciekach wodnych - Jacek Smyczyński SA PSP Kraków
Zagrożenia epidemiologiczne podczas powodzi - Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Atestowane środki dezynfekcyjne
Stosowanie środka chloramin t
Procedura czyszczenia i odkażania studni
Informacja dot wody przeznaczonej do spożycia
Informacja dot. plagi komarów
Postepowanie po powodzi
Ulotka dot bezpiecznej żywności
Zapobieganie chorobom zakaźnym
Zalecenia powodziowe GIS

 

Kierowanie działaniami ratowniczymi

LPTemat wykładu
1.Kierowanie działaniami ratowniczymi
2.Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu gmin
3.Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP powszechnego ostrzegania na szczeblu lokalnym
4.Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP
5.Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony p.poż. i funkcjonowania OSP
6.Powiatowe plany ratownicze
7.Zadania i kompetencje komendanta gminnego
8.Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy

 

Szkolenie naczelników

LPTemat wykładu
1.Ceremoniał pożarniczy
2.Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP
3.Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo pożarniczych OSP i MDP
4.Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej
5.Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP
6.Wybrane zagadnienia operacyjne
7.Zaplecze logistyczne Ochotniczej Staży Pożarnej

 

Szkolenie kierowców

LPTemat wykładu
1.Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
2.Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
3.Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych
4.Konserwacja i eksploatacja motopomp,autopomp oraz pomp używanych w OSP
5.Konserwacja i eksploatacja pił
6.Łączność i alarmowanie
7.Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
8.Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego
9.Zasady bezpieczeństwa i ustawiania samochodów pożarniczych
10.Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

 

 

Projekt graficzny Ostre Reklamy - Michał Adamowski | Wykonanie U Ciwersa - strony internetowe Nowy Targ