Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu

Menu

Ostatnia informacja


15 październik 2018

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Nowy Targ zrealizowaliśmy projekt zapewniający zwiększenie gotowości bojowej naszej OSP poprzez zakup 10 kompletów umundurowania specjalnego. Zakup umundurowania specjalnego (ubranie specjalne, kominiarka, hełm, rękawice, buty) w znacznym stopniu podniesie poziom ochrony indywidualnej strażaków OSP Nowy Targ podczas prowadzonych przez nich działań ratowniczo-gaśniczych. Spotkanie Grzegorza Watychy z druhami było również okazją do przekazania przyczepek – ratowniczej i transportowej - do podarowanego w ubiegłym roku quada. Ten zakup z kolei jest pokłosiem Budżetu Obywatelskiego. Ponadto została oddana dziś do naszej dyspozycji nowo wyremontowana Sala Pamięci oraz ”Dyżurka”.

Wyjazdy OSP w 2018 roku
Stan na 30.10.2018
 
Pożar 37
Miejscowe zagrożenie 38
Ćwiczenia 8
Alarm falszywy 4
Zabezpieczenie 4
Razem
91
„Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy”

„Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy” - [ 17 maj 2018r ]

„Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy” realizowane w ramach zadania BBiA.3020.2.3.2017 Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 w Nowym Targu.

Do pobrania:

 1. Regulamin szkolenia - całość.
 2. Formularz zgłoszenia.
 3. Termin szkoleń.
 4. Program szkoleń.
 5. Lista uczestnictwa.

 

Regulamin

„Szkoleń z zakresu pierwszej pomocy” realizowanych w ramach
zadania BBiA.3020.2.3.2017 Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
w Nowym Targu

 

 1. Realizatorem szkolenia jest Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targi i Grupa Podhalańska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z tym regulaminem oraz dostosowania jego postanowień. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu.
 3. Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy adresowane jest wyłącznie do mieszkańców Miasta Nowy Targ.
 4. Osoby niepełnoletnie zgłaszające się na szkolenie muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną jego podpisem na zgłoszeniu.
 5. Zajęcia odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem w grupach max. 20 osobowych.
 6. Realizator szkolenia może zmienić termin lub miejsce szkolenia, w takiej sytuacji zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.
 7. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu odbywa się na określonym wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 8. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy ospnowytarg@gmail.com, dostarczyć osobiście do remizy OSP Nowy Targ w każdy piątek w godz. 19:00 do 20:00 lub do pokoju 003 Urzędu Miasta Nowy Targ p. Wojciech Wolski.
 9. Podczas szkolenia należy bezwzględnie stosować się do poleceń Realizatorów.
 10. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat, apteczkę oraz książkę.
 11. Realizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu.
 12. Ewentualne pytania w sprawie szkoleń bardzo prosimy kierować na adres e-mail: ospnowytarg@gmail.com lub telefonicznie na numer 570 290 404.

 

Termin „Szkoleń z zakresu pierwszej pomocy” realizowanych w
ramach zadania BBiA.3020.2.3.2017 Budżetu Obywatelskiego na
rok 2018 w Nowym Targu

 

LP
Data SzkoleniaDzień tygodniaGodzina SzkoleniaMiejsce Szkolenia
127.05.2018Niedziela17 - 20Remiza OSP Nowy Targ
207.06.2018Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
318.06.2018Poniedziałek17 - 20Remiza OSP Nowy Targ
428.06.2018Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
509.07.2018Poniedziałek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
617.07.2018Wtorek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
708.08.2018Środa18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
811.08.2018Sobota16 - 19Remiza OSP Nowy Targ
910.09.2018Poniedziałek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
1025.09.2018Wtorek17 - 20Remiza OSP Nowy Targ

 Realizator szkolenia może zmienić termin lub miejsce szkolenia, w takiej sytuacji zakwalifikowani
uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.

 

Program „Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy” realizowanego
w ramach zadania BBiA.3020.2.3.2017 Budżetu Obywatelskiego
na rok 2018 w Nowym Targu

LPTemat zajęćRodzaj zajęćCzas zajeć
1Bezpieczeństwo (własne, miejsca zdarzenia,
poszkodowanego).
teoretyczne20 min
2Łańcuch Przeżycia.teoretyczne15 min
3RKO (Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa).teoretyczno/praktyczne35 min
4AED.teoretyczno/praktyczne35 min
5Pozycja Bezpieczna.teoretyczno/praktyczne25 min
6Zadławienia.teoretyczno/praktyczne25 min
7Tamowanie krwawień, opatrywanie oparzeń.teoretyczno/praktyczne25 min
RAZEM180 min

 

 

Projekt graficzny Ostre Reklamy - Michał Adamowski | Wykonanie U Ciwersa - strony internetowe Nowy Targ