Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu

Menu

Ostatnia informacja


2 lipiec 2020

W czwartek (02.07.2020) wyjeżdżaliśmy trzykrotnie: ➡ os. Zadział - powalone drzewo ➡ ul. Kowaniec - przepust drogowy ➡ ul. Klikuszówka - udrożnienie koryta

Wyjazdy OSP w 2019 roku
Stan na 11.03.2019
 
Pożar 5
Miejscowe zagrożenie 17
Ćwiczenia 0
Alarm falszywy 5
Zabezpieczenie 3
Razem
30
„Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy”

„Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy” - [ 29 lipiec 2019r ]

„Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy” realizowane w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w Nowym Targu.

Do pobrania:

 1. Regulamin szkolenia - całość.
 2. Formularz zgłoszenia.
 3. Termin szkoleń.
 4. Program szkoleń.
 5. Lista uczestnictwa.

 

Regulamin

Szkoleń z pierwszej pomocy realizowanych w ramach zadania

„Publiczny dostęp do AED i szkolenia z pierwszej pomocy”

Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w Nowym Targu

 

 1. Realizatorem szkolenia jest Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targi i Grupa Podhalańska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z tym regulaminem oraz do stosowania jego postanowień. Rejestracja (czyli wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszenia) oznacza akceptację regulaminu.
 3. Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy adresowane jest wyłącznie do mieszkańców Miasta Nowy Targ.
 4. Osoby niepełnoletnie zgłaszające się na szkolenie musza mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną jego podpisem na zgłoszeniu.
 5. Zajęcia odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem w grupach max. 20 osobowych.
 6. Realizator szkolenia może zmienić termin lub miejsce szkolenia, w takiej sytuacji zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.
 7. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program stanowiący załącznik do regulaminu. Program został opracowany tylko na potrzeby szkolenia.
 8. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu odbywa się na określonym wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 9. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy ospnowytarg@gmail.com, dostarczyć osobiście do remizy OSP Nowy Targ w każdy piątek w godz. 19:00 do 20:00 lub do pokoju 003 w Urzędzie Miasta Nowy Targ do p. Wojciecha Wolskiego.
 10. Podczas szkolenia należy bezwzględnie stosować się do poleceń Realizatorów.
 11. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat, apteczkę oraz książkę.
 12. Certyfikat ze szkolenia to zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z pierwszej pomocy w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ. Dokument ten nie zastępuje ani nie może służyć do poświadczania ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy realizowanego wg. innych zatwierdzonych i obowiązujących kursów.
 13. Realizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu.
 14. Ewentualne pytania w sprawie szkoleń bardzo prosimy kierować na adres e-mail ospnowytarg@gmail.com lub telefonicznie na numer 570 290 404.

 

Termin szkoleń realizowanych w ramach zadania

„Publiczny dostęp do AED i szkolenia z pierwszej pomocy”

realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

na rok 2019 w Nowym Targu

 

LP
Data SzkoleniaDzień tygodniaGodzina SzkoleniaMiejsce Szkolenia
108.08.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
222.08.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
329.08.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
405.09.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
512.09.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
619.09.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
726.09.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
803.10.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
910.10.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ
1017.10.2019Czwartek18 - 21Remiza OSP Nowy Targ

 Realizator szkolenia może zmienić termin lub miejsce szkolenia, w takiej sytuacji zakwalifikowani
uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.

 

Program szkolenia realizowanego w ramach zadania

„Publiczny dostęp do AED i szkolenia z pierwszej pomocy”

Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w Nowym Targu

LPTemat zajęćRodzaj zajęćCzas zajeć
1Bezpieczeństwo (własne, miejsca zdarzenia,
poszkodowanego).
teoretyczne20 min
2Łańcuch Przeżycia.teoretyczne15 min
3RKO (Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa).teoretyczno/praktyczne35 min
4AED.teoretyczno/praktyczne35 min
5Pozycja Bezpieczna.teoretyczno/praktyczne25 min
6Zadławienia.teoretyczno/praktyczne25 min
7Tamowanie krwawień, opatrywanie oparzeń.teoretyczno/praktyczne25 min
RAZEM180 min

 

 

Projekt graficzny Ostre Reklamy - Michał Adamowski | Wykonanie U Ciwersa - strony internetowe Nowy Targ